NovinkyPovídkyKrátké povídkySci-fi romány a novelyWesternyPC příručkyJiná díla
Josef Pecinovský | Sci-fi romány a novely

Juta

It's a boy Mrs. Walker it's a boy.
It's a boy Mrs. Walker it's a boy.


Úryvek
Toto je příběh Thomase Walkera. Vím, zeptáte se mne, proč unavovat podrobnostmi ze života člověka, který pro běžného čtenáře představuje jen symbol pro četné fyzikální zákony, jimž se byl nucen učit zpaměti a na jejich základě odvozovat zdánlivé nesrozumitelné a logice odporující for-mule, jiný zase namítne, že celý příběh Juty je fantastický a pouze vybáje-ný, ale málokdo z čtenářů měl vůbec kdy tu možnost se seznámit s absurd-ními podmínkami, do nichž extrémy tehdejší doby vyústily. Nebudu una-vovat frázemi, podle nichž je Thomas Walker zakladatelem moderní civili-zace i jejím mesiášem, není to tak zcela pravda. Nejedná se rovněž o dílo životopisné, na to není k dispozici dostatek materiálu, zejména o lidech, s nimiž musel Thomas Walker žít. Z některých nám zbyla pouhá jména a útržkovité vzpomínky samotného Walkera. Jiné známe lépe. I samotný Thomas Walker je pro současné historiky velkým otazníkem, a mnozí si stále kladou otázku: jaký to byl vlastně člověk? Toto dílo si nedělá nárok na tuto otázku odpovědět, ale snažili jsme se mnohé naznačit. Berme toto dílo jako románovou rekonstrukci událostí, které se s největší pravděpodobností staly, a pokud tomu bude jinak, je to jen a jen chybou autorovou.
Každé životopisné dílo by mělo začínat narozením hrdiny a seznáme-ním čtenáře s prostředím, do něhož se narodil a v němž vyrůstal. Ani tento příběh proto nebude výjimkou, i když mnohému by se mohlo zdát zabíhání do zbytečných podrobností omíláním všeobecně známých faktů či házením hrachu na stěnu.